Zajęcia

prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra, przygotowana do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, wzrokową, z niedosłuchem i ze spektrum  autyzmu.

Skip to content