Zespół

od początku swego istnienia stara   się wspierać i przygotowywać do udziału  w życiu społecznym dzieci i młodzież niepełnosprawną umysłowo. Od wielu lat podejmowane są wszelkie starania, aby proces edukacji 
i wychowania przebiegał harmonijnie i służył pełnej rewalidacji uczniów. niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym.

Skip to content