Kontakt

ul. Konstytucji 20-22 
41-905 Bytom

tel: 32 387 59 37

 

email:

sekretariat@zss3bytom.pl

dyrektor@zss3bytom.pl

wicedyrektor@zss3bytom.pl

www.zss3bytom.pl

Skip to content