Zespół Szkół nr 3 w Bytomiu

to placówka kierująca swą ofertę  do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:

  • niepełnosprawnych intelektualnie
  • z autyzmem i zespołem Aspergera
  • oraz z innymi niepełnosprawnościami
Skip to content