Zespół Szkół nr 3 w Bytomiu

to placówka kierująca swą ofertę  do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym:

  • niepełnosprawnych intelektualnie
  • z autyzmem i zespołem Aspergera
  • oraz z innymi niepełnosprawnościami
Od początku swego istnienia stara   się wspierać i przygotowywać do udziału  w życiu społecznym dzieci i młodzież niepełnosprawną umysłowo. Od wielu lat podejmowane są wszelkie starania, aby proces edukacji 
i wychowania przebiegał harmonijnie i służył pełnej rewalidacji uczniów. niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym.
 
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra, przygotowana do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, wzrokową, z niedosłuchem i ze spektrum  autyzmu.
Skip to content